Skip to content
Quick exitFirst NationsTranslationsGet helpSearch

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị

Nước Úc tự hào là một quốc gia công bằng. Tiếc thay, đôi khi có những người bị đối xử bất công chỉ vì ngoại hình, nguồn gốc hoặc niềm tin. Tiểu bang Victoria có nhiều luật nhằm bảo vệ cho người dân không bị đối xử bất công và Ủy hội Cơ hội Bình đẳng và Nhân quyền Victoria (the Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission) giúp cho những người bị đối xử bất công. Hãy tìm hiểu về quyền của quý vị và làm thế nào chúng tôi có thể giúp quý vị.

An older Vietnamese couple work together on a laptop.
Sơ lược về Ủy hộiSơ lược về quyền của quý vịChúng tôi có thể giúp quý vịLiên lạc với chúng tôi

Tôi có thể làm gì nếu bị đối xử bất công?

Quý vị có thể:

 • liên lạc với chúng tôi để có thông tin về quyền của quý vị
 • trình báo sự việc đã xảy ra
 • chính thức nộp đơn khiếu nại.

Quý vị có thể đọc thêm về những chọn lựa dưới đây, bao gồm cả khi quý vị nộp đơn khiếu nại thì chuyện gì xảy ra.

Tôi muốn biết thông tin về các quyền của tôi

Chúng tôi có thể cho quý vị biết về các quyền của mình, và giải thích liệu chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề.

Đôi khi chúng tôi không thể giúp quý vị.

Nếu không thể giúp, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do và cố gắng đề nghị một tổ chức khác có thể giúp quý vị.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thông tin

Tôi muốn trình báo chuyện đã xảy ra

Nếu quý vị muốn cho chúng tôi biết chuyện đã xảy ra với quý vị, nhưng lại không muốn chính thức nộp đơn khiếu nại, quý vị có thể sử dụng Công cụ Trình báo Cộng đồng (Community Reporting Tool) để trình báo cho chúng tôi. Công cụ bằng tiếng Anh.

Community Reporting Tool là phương pháp nhanh chóng cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc những gì làm quý vị lo lắng .

Quý vị không cần phải cho chúng tôi biết tên, nhưng nếu muốn, quý vị có thể yêu cầu nhân viên của Ủy hội liên lạc và cố gắng giúp đỡ quý vị.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị cho bất cứ ai khác.

Chúng tôi sẽ giữ kín thông tin của quý vị.

Khi người dân trình báo với chúng tôi về sự việc đang xảy ra trong cộng đồng của họ là giúp chúng tôi biết ở đó có vấn đề.

Như vậy chúng tôi có thể giúp đỡ cộng đồng hiệu quả hơn.

Tôi muốn chính thức nộp đơn khiếu nại

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về:

 • phân biệt đối xử
 • quấy nhiễu tình dục
 • phỉ báng vì lý do chủng tộc hoặc tín ngưỡng
 • trù dập.

Nếu quý vị chính thức nộp đơn khiếu nại chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị giải quyết vấn đề.

Nộp đơn khiếu nại miễn phí và quý vị cũng không cần đến luật sư.

Đôi khi chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý vị.

Nếu là vậy, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do và cố gắng đề nghị một tổ chức khác có thể giúp quý vị.

Hãy liên lạc với chúng tôi để nộp đơn khiếu nại

Chúng tôi không giải quyết khiếu nại về Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm

Chúng tôi có thể cho quý vị biết thông tin về nhân quyền, nhưng nếu quý vị khiếu nại một cơ quan công quyền vi phạm Hiến chương, quý vị có thể liên lạc với Victorian Ombudsman.

Những gì quý vị cần cho chúng tôi biết trong đơn khiếu nại

Nhằm giúp chúng tôi hiểu về khiếu nại của quý vị, quý vị nên cho chúng tôi biết càng nhiều càng tốt, bao gồm:

 • Chi tiết liên lạc của quý vị. Chúng tôi luôn bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và sẽ không cho bất cứ ai biết về chi tiết liên lạc của quý vị
 • chi tiết về sự việc xảy ra cho quý vị, ở đâu và khi nào
 • chi tiết của người mà quý vị khiếu nại và mối liên hệ của quý vị với họ (ví dụ như, họ là người chủ, trường đại học của quý vị hoặc huấn luyện viên thể thao của mình).

Chúng tôi sẽ làm gì với khiếu nại của quý vị

Khi nhận được khiếu nại chúng tôi sẽ xem xét coi có thể giúp quý vị được không.

Để chắc chắn, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cho biết thêm thông tin.

Chúng tôi cũng sẽ hỏi quý vị muốn giải quyết hoặc muốn kết quả thế nào, chẳng hạn như một lời xin lỗi, bồi thường tiền bạc hoặc lời hứa chấm dứt hành vi đó.

Sau khi nói chuyện với quý vị, một nhân viên của Ủy hội sẽ liên lạc với người hoặc tổ chức mà quý vị khiếu nại. Chúng tôi sẽ:

 • cho họ biết về khiếu nại của quý vị
 • yêu cầu họ cho ý kiến
 • tìm hiểu xem họ có thiện chí cố gắng giải quyết khiếu nại của quý vị không.

Sau đó chúng tôi sẽ cho quý vị biết những gì họ nói.

Nếu cả đôi bên đồng ý chúng tôi sẽ giúp giải quyết khiếu nại của quý vị thông qua một tiến trình gọi là hòa giải.

Hòa giải và diễn tiến của việc hòa giải

Hòa giải có thể là phương cách giải quyết tốt đẹp khiếu nại của quý vị với người hoặc tổ chức bị khiếu nại.

Buổi hòa giải là để đôi bên giải thích sự việc đã xảy ra và tìm phương cách giải quyết vấn đề.

Thường thì hòa giải là phương cách giải quyết khiếu nại hiệu quả.

Nhiều người đã sử dụng tiến trình hòa giải của chúng tôi cho rằng đây là phương cách công bằng, dễ hiểu và giúp họ đạt được kết quả tốt đẹp.

Tham gia buổi hòa giải là tự nguyện.

Ủy hội không có quyền đưa ra án lệnh hoặc bồi thường.

Nếu chúng tôi không thể giúp quý vị giải quyết khiếu nại

Đôi khi chúng tôi không thể giải quyết khiếu nại của quý vị.

Nếu không thể giúp, chúng tôi sẽ cho quý vị biết lý do và cố gắng đề nghị một tổ chức khác có thể giúp quý vị.

Was this page helpful?
Please select Yes or No and the second form section will appear below:

Address
Level 3, 204 Lygon Street Carlton Victoria 3053

General enquiries
enquiries@veohrc.vic.gov.au

Reception
1300 891 848

Enquiry line
1300 292 153 or (03) 9032 3583

Interpreters
1300 152 494

NRS Voice Relay
1300 555 727 then use 1300 292 153

Media enquiries
0447 526 642

The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission acknowledges that we work on the traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. We also work remotely and serve communities on the lands of other Traditional Custodians.

We pay our respects to their Elders past and present.