Skip to content
Get help

Get help – Vietnamese

Để được giúp đỡ

Tìm hiểu về quyền của quý vị

Nếu quý vị có điều gì muốn hỏi về vấn đề phân biệt đối xử, quấy nhiễu tình dục, trở thành nạn nhân, kỳ thị vì lý do chủng tộc hoặc tín ngưỡng, vấn đề cơ hội công bằng hoặc nhân quyền, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để có được thông tin miễn phí và bảo mật về quyền của quý vị và đạo luật chống phân biệt đối xử và đạo luật về nhân quyền của tiểu bang Victoria. Nếu chúng tôi không thể giải đáp câu hỏi của quý vị thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị tìm dịch vụ nào có thể.

Đường dây Giải đáp Thắc mắc và trao đổi trực tuyến hoạt động tất cả các ngày trong tuần buổi sáng từ 9 giờ tới 12 giờ 30 và buổi chiều từ 1 giờ 30 tới 4 giờ 30.

Báo cáo việc gì đó đã xảy ra

Nếu quý vị từng bị hoặc là người chứng kiến việc kỳ thị, quấy nhiễu tình dục hoặc phân biệt đối xử dưới bất cứ hình thức nào hoặc nếu quý vị có bất cứ vấn đề gì hoặc lo ngại gì về nhân quyền, thì chúng tôi sẵn sàng nghe quý vị trình bầy.

Quý vị có thể sử dụng Công cụ Báo cáo Cộng đồng của chúng tôi để chia sẻ trải nghiệm của quý vị với chúng tôi – đây là cách dễ dàng và nhanh chóng để quý vị trình bầy cho chúng tôi rõ sự việc đã xảy ra, hoặc điều gì làm cho quý vị phải lo lắng. Quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi liên lạc với quý vị để cung cấp thêm thông tin về các quyền của quý vị hoặc để báo cho quý vị biết cách làm thế nào để khiếu nại.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý vị cho bất cứ ai. Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bảo mật ở mức cao nhất theo đúng luật tiểu bang và liên bang.

Các báo cáo giúp chúng tôi biết điều gì đang xảy ra trong cộng đồng, từ đó tạo điều kiện cho chúng tôi có thể bênh vực để bảo vệ mạnh mẽ hơn quyền của quý vị.

Nộp khiếu nại

Nếu quý vị cảm thấy rằng mình đã bị phân biệt đối xử, bị quấy nhiễu tình dục, bị trở thành nạn nhân hoặc bị kỳ thị, thì quý vị hoặc người đại diện cho quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban. Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề khiếu nại thông qua dịch vụ giải quyết xung đột miễn phí, công bằng và nhanh chóng.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giúp quý vị thảo đơn khiếu nại. Hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách trao đổi trực tuyến hoặc email enquiries@veohrc.vic.gov.au để có thêm thông tin.

Hãy liên lạc với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị

Quý vị có thể nêu thắc mắc hoặc việc khiếu nại bằng ngôn ngữ của quý vị – chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên tiếng Việt.

Quý vị có thể nêu câu hỏi hoặc trình bầy khiếu nại bằng ngôn ngữ của quý vị – chúng tôi có thể sắp xếp thông dịch viên, kể cả thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.