Skip to content
Quick exitFirst NationsTranslationsGet helpSearch

Get help – Farsi

دریافت کمک

در مورد حقوقتان اطلاعات کسب کنید

اگر در مورد تبعیض، آزار جنسی، تعدی، بدگویی نژادی یا مذهبی، تساوی فرصت یا حقوق بشر سؤالی دارید، ما اینجا هستیم تا کمکتان کنیم. برای کسب اطلاعات رایگان و محرمانه در مورد حقوقتان و قوانین حقوق بشر و ضد تبعیضی ویکتوریا با ما تماس بگیرید. اگر نتوانیم به سؤالات شما پاسخ دهیم، تلاش خواهیم کرد کمکتان کنیم تا سرویسی را که بتواند پاسخ دهد پیدا کنید.

خط تلفنی و گپ زنده روزهای هفته از 9 صبح تا 12:30 ظهر و از 1:30 تا 4:30 بعد از ظهر در دسترس است.

اتفاقی را که افتاده است گزارش کنید

اگر یک عمل نژادپرستی، آزار جنسی یا تبعیض از هر نوعی را تجربه یا مشاهده کرده اید، یا مشکل یا نظری در مورد حقوق بشر دارید، ما دوست داریم از زبان شما آن را بشنویم.

شما می توانید از ابزار گزارش اجتماعی (Community Reporting Tool) استفاده کنید تا تجربه خود را با ما در میان بگذارید – این یک راه سریع و آسان است تا به ما بگویید چه اتفاقی افتاده است، یا در چه موردی نگرانید. شما همچنین می توانید از ما بخواهید؛با شما تماس بگیریم و در مورد حقوقتان اطلاعات بیشتری بدهیم یا برایتان توضیح دهیم که چگونه شکایت تان را مطرح کنید.

ما اطلاعات شما را با هیچکس در میان نمی گذاریم. اطلاعاتی را که شما در اختیار ما می گذارید، مطابق با قوانین فدرال و ایالتی به شدت محرمانه تلقی می شود.

گزارش ها به ما می گویند که در جامعه چه اتفاقی می افتد، و این ما را قادر می سازد تا خواهان محافظت بیشتری از حقوق شما باشیم.

طرح یک شکایت

اگر احساس می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید، آزار جنسی شده اید، به شما تعدی شده یا در مورد شما بدگویی شده است، خودتان یا کسی از طرف شما می تواند شکایتی به کمیسیون بدهد. ما ممکن است از طریق سرویس حل اختلاف رایگان، منصفانه و بهنگام مان بتوانیم در حل شکایت تان کمک کنیم.

در برخی از موقعیت ها، ممکن است بتوانیم در نوشتن پیش نویس شکایت تان کمک کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما از طریق گپ زنده یا ایمیل enquiries@veohrc.vic.gov.au تماس بگیرید.

با ما به زبان خودتان تماس بگیرید

شما می توانید سؤال یا شکایت خودرا به زبان خودتان مطرح کنید – ما می توانیم یک مترجم فارسی زبان فراهم کنیم

 

Was this page helpful?
Please select Yes or No and the second form section will appear below:

Address
Level 3, 204 Lygon Street Carlton Victoria 3053

General enquiries
enquiries@veohrc.vic.gov.au

Reception
1300 891 848

Enquiry line
1300 292 153 or (03) 9032 3583

Interpreters
1300 152 494

NRS Voice Relay
1300 555 727 then use 1300 292 153

Media enquiries
0447 526 642

The Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission acknowledges that we work on the traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation. We also work remotely and serve communities on the lands of other Traditional Custodians.

We pay our respects to their Elders past and present.