Skip to content
Get help

Get help – Dari

کمک بگرئید

در مورد حقوق خود معلومات کسب کنید

اگر در مورد تبعیض، آزار جنسی، مورد ستم قرار گرفتن، تحقیرنژادی یا مذهبی، فرصت مساوی یا حقوق بشر سؤالی دارید، ما در اینجا برای کمک شما هستیم. برای معلومات رایگان و محرمانه درباره حقوق خود و قوانین ضد تبعیض و حقوق بشر ویکتوریا با ما تماس بگرئید. اگر نتوانیم به سؤال شما پاسخ دهیم، سعی خواهیم کرد تا خدمتی را به شما پیدا کنیم که بتواند کمک کند.

خط معلومات خواهی و گفتگوی زنده در روزهای هفته از ساعت 9.00 صبح تا 12.30 بعد از ظهر و از ساعت 1.30 تا 4.30 بعد از ظهر در دسترس اند.

اتفاقی که افتاده است گزارش دهید

شما می توانید با استفاده از ابزار راپوردهی اجتماعی ما تجربه تان را با ما به اشتراک بگذارید – این یک راه سریع و آسان برای شما است که به ما بگوئید چه اتفاقی افتاده است یا از چه نگران هستید. همچنین می توانید از ما بخواهید که برای ارائه معلومات بیشتر در مورد حقوق تان با شما تماس بگیریم یا به شما بگویم که چگونه شکایت کنید.

ما معلومات شما را با شخص دیگری به اشتراک نمی گذاریم. با معلوماتی که شما به ما می دهید مطابق با قوانین ایالتی و فدرال معامله شده و با محرمیت کامل برخورد می شود.

گزارشها به ما می گویند چه چیزی در جامعه اتفاق می افتد، و این به ما امکان می دهد تا از حقوق شما قویتر حمایت کنیم.

شکایت کنید

اگر احساس می کنید که در معرض تبیعض، آزار جنسی، ستم یا تحقیر قرار گرفته اید، شما یا شخصی از طرف شما می توانید به کمیسیون شکایت کنید. ما ممکن است بتوانیم از طریق خدمات رایگان، عادلانه و به موقع حل و فصل اختلافات، به حل شکایت شما کمک کنیم.

در برخی موارد، ما ممکن است بتوانیم به شما در تهیه مسوده شکایت تان کمک کنیم. برای معلومات بیشتر از طریق گفتگوی زنده یا ایمیل enquiries@veohrc.vic.gov.au با ما تماس بگرئید.

به زبان دری با ما تماس بگرئید

شما می توانید یک درخواست یا شکایت به زبان خود ترتیب کنید – ما می توانیم مترجم زبان دری ترتیب بدهیم.